iphone x cũ , iphone 8 cũ iphone 7 plus iphone 7 giá sỉ rẻ nhất hcm

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
anh hải hcm 0901797909
bé diễm tỉnh 01242202222

bé hoàng tỉnh 01216070707
F5 giá mới 10 > 15/02

iphone x ko bh camera
64g trắng đen 99% 22.2
256 trắng đen 99% 25.2
____
64g new acti 22.7
256 new acti 25.7

____
64g new tbh 23.2
256 new tbh 26.2
bộ pk zin 950k

_____________________________
8 plus ko bảo hành camera
98% -700k
64 đen_ zin 99% 16.6
64 trắng zin 99% 16.8
64 vàng zin 99% 17.1
combo 3×3 = 16.7

____
64 đen_ new acti 17.0
64 trắng new acti 17.2
64 vàng new acti 17.6
combo 3×3 = 17.1

____
đen_ kính vỏ xấu 15.1
trắng kính vỏ xấu 15.3
vàng kính vỏ xấu 15.7
máy xấu bảo hành 1 ngày
combo 3×3 = 15.2

_____________________________
iphone 8
64 đen_ zin 99% 13.8
64 trắng zin 99% 13.8
64 vàng zin 99% 13.8

64 trắng đen tbh 14.7
bộ pk zin 900k
____________________________
7 plus ko bảo hành camera
98% -700k
32 hồng zin 99% 11.3
32 trắng zin 99% 11.3
32 đen_ zin 99% 11.3
32 vàng zin 99% 11.3

____
32 new acti 11.9
32 new tbh 13.3
bộ pk zin +850k
____
hồng kính vỏ xấu 9.4
trắng kính vỏ xấu 9.4
đen_ kính vỏ xấu 9.4
vàng kính vỏ xấu 9.4

máy xấu bảo hành 1 ngày
_____________________________
iphone 7 ko bảo hành camera
98% -700k
32 hồng zin 99% 8400
32 trắng zin 99% 8400
32 đen_ zin 99% 8400
32 vàng zin 99% 8400
128 đen zin 99% 9400

____
32 new acti ==
32 new tbh 10.3
bộ pk zin + 850k
____
hồng kính vỏ xấu 6.8
trắng kính vỏ xấu 6.8
đen_ kính vỏ xấu 6.8
vàng kính vỏ xấu 6.8

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
6s plus new tbh
16 hồng vàng ==
____________________________
iphone lock
5s32g 98% 1500
6sp16 98% m lô 4000
7- 32g 98% m lô 6000

7p32g 98% m lô 7000
____________________________
iphone 6- 6s 6sp cũ
6s16g ==
6sp16 ==
____________________________
ipad (4G)
ari1 32 trắng đen 5.8
air2 16 trắng đen 6.4
____
mini 3 16 trắg đen 4.8
mini 1 16 trắg đen 2.8
mini 1 64 trắg đen 3.0
____
ipad 2 16 trắg đen 2.5
ipad 2 32 trắg đen 2.6
ipad 2 64 trắg đen 2.7
____________________________
Màn hình lk 98%
6- 100 6s 200 6sp 300
7- 300 7p 350

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
máy cũ bảo hành 7 ngày

new acti 1 ngày ko trầy đổi máy mới
____________________________
Không Bảo Hành
máy xấu chỉ bao tets 1 ngày
Ko imei | icloud | văn tay | màn hình | cammera

____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải hcm
01242202222 bé diễm tỉnh

01216070707 bé hoàng tỉnh
phonegiasi.vn 14 kinh dương vương p13 Q6 0943000999 a hậu
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.net @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn