Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

0901797909 a hải <= khách tỉnh
01216070707 bé đẹp <= hcm
số lượng xx giảm 100k – 150k
F5 giá mới 23 >25 /06/2017
iphone 7, 7+ 99%
7-32 thay vỏ đỏ 11.2
7-32 hồng zin 99% 11.3
7-32 trắng đen 99% 11.5
7-32 vàng_ zin 99% 11.6
____
7+32 thay vỏ đỏ 14.4
7+32 hồng zin 99% 14.6
7+32 trắng đen 99% 14.7
7+32 vàng_ zin 99% 14.8
____
7+128 hồng jet 99% 16.3
7+128 trắng đen 99% 16.5
7+128 vàng_ zin 99% 16.5
phụ kiện zin 800k
____________________________
iphone 7, 7 + tbh chưa acti
hàng chính hãng vn
7-32 hồng new 11.8
7-32 trắng đen 12.0
7-32 vàng new 12.1
____
7-128 đen_ new 13.9
7-256 vàng new 15.2
____
7+32 hồng new 15.2
7+32 trắng đen 15.4
7+32 vàng new 15.3
____
7+128 hồng jet 16.9
7+128 trắng đen 17.1
7+128 vàng new 17.2
phụ kiện zin 800k
____________________________
6s 6sp tbh New chưa acti
hàng chính hãng bh vn
6s16 xám trắng 7600
6s16 hồng new 7800
6s16 vàng. new 8000
____
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9200
6s32 vàng new 9400
6s64 hồng new 9600
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng new 9200
phụ kiện 450k
____________________________
Pro 9.7 4G tbh chưa acti
hành chính hãng
32 xám. new 12.0
32 vàng new 12.3
phụ kiện zin +450
____________________________
ip6 bảo hành pin +80
16 xám_ kxvx 4100
16 trắng kxvx 4100
16 vàng kxvx 4300
____
16 xám_ vỏ thay 4600
16 trắng vỏ thay 4600
16 vàng vỏ thay 4800
phụ kiện zin máy +450
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s lock
16 xám_ xấu phẩy 4300
16 trắng xấu phẩy 4300
16 hồng xấu phẩy 4500
16 vàng xấu phẩy 4700
cobo 3h,3d,1t,1v = 4350
____________________________
iphone 6s ko mh -700
16 xám_ kxvx 5350
16 trắng kxvx 5350
16 hồng kxvx 5550
16 vàng kxvx 5750
____
16 xám_ vỏ thay 5900
16 trắng vỏ thay 5900
16 hồng vỏ thay 6100
16 vàng vỏ thay 6300
____
98% -400k
16 xám_ zin 99% 6450
16 trắng zin 99% 6450
16 hồng zin 99% 6650
16 vàng zin 99% 6850
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 16 ko mh -1t3
16 xám_ kxvx 7050
16 trắng kxvx 7050
16 hồng kxvx 7250
16 vàng kxvx 7450
____
16 xám_ vỏ thay 7550
16 trắng vỏ thay 7550
16 hồng vỏ thay 7750
16 vàng vỏ thay 7950
____
98% -450k
16 xám_ zin 99% 8100
16 trắng zin 99% 8100
16 hồng zin 99% 8300
16 vàng zin 99% 8500
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 64 ko mh -1t3
64 đen_ kxvx 9300
64 vàng kxvx 9500
____
64 đen_ vỏ thay 9800
64 vàng vỏ thay 9999
____
98% -450k
64 đen_ zin 99% 1060
64 vàng zin 99% 1080
phụ kiện zin máy +450
____________________________
5s16 bảo hành pin +80
16 kvt -400k
16 kxvx 2250
16 đen trắng vỏ thay 2550
16 đen trắng zin 99% 2750
____
16 kxvx 2350
16 vàng vỏ thay 2650
16 vàng zin 99% 2850
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_ 99% 11.2
32 vàng 99% 11.5
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7100
16 trắng likenew 7350
16 vàng likenew 7750
new +900k
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7600
16 trắng likenew 7800
16 vàng likenew 8100
____________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98,5% 4100
____________________________
không văn tay 99%
6- 16gb 3800
6s 16gb 5000
6s 64gb 6800
6sp 16g 6300
____________________________
cụm ko văn tay ko mh
6- 16gb 3100
6p 16gb 3300
6p 64gb 4400
6s 16gb 4100
6s 64gb 5900
6sp 16g 4900
____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu