iPhone giá sỉ rẻ nhất | iphone Xs Max 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g | iphone Xs Max 1 sim 64g 256g | iphone XR Max 1 sim – 2 sim 64g 128g 256g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (Việt) 0901797909 (Diễm)
F5 giá mới 21-> 25
/10

Xs max 1sim LL chưa acti
64g đen vàng trắng 28.3
256 đen vàng trắng 31.4
512 đen vàng trắng 34.0
____________________________
Xs max 1sim LL acti rồi
64g new 27.3
256 new 30.5
512 new 33.0
____________________________
Xs max 2sim za chưa acti
64g đen vàng trắng ==
256 đen vàng trắng 31.3

512 đen vàng trắng 35.5

____________________________
iphone Xs chưa acti
za 64g vàng new
24.8

LL 64g vàng new 25.1

____________________________
iphone XR 2 Sim hk
64g đen trắng vàng ==

128 đen trắng vàng ==
256 đen trắng vàng ==
____________________________
iphone XR 2 Sim hk
64g đen trắng vàng ==
128 đen trắng vàng ==
256 đen trắng vàng ==
____________________________
Tai nghe Airpod
Air new 01 cái 3550
Air new 10 cái 3450

____________________________

đồng hồ iwatch s4
40m 642 new ==

40m 672 new ==
40m 682 new ==
____
44m new ==
44m new ==
44m new ==
____________________________
đồng hồ iwatch s3
38m new ==
38m new ==
38m new ==
____
42m new ==
42m new ==
42m new ==

____________________________
iphone Tbh new

8p 64g trắng đen ==
X _64g trắng đen ==
____________________________
i
phone x cũ zin
64 trắng đen nhỡ 16.0
64 trắng đen 98% 17.0

____________________________
iphone x 256g cũ
256 trắng đen 99% 18.7
____________________________
iphone 8 plus cũ
64 đen trắng nhỡ 12.0
64 đen trắng 98% 13.0

____
64 vàng nhỡ 12.5
64 vàng 98% 13.5
____
64 đỏ nhở 12.9
64 đỏ 98% 13.9

____________________________
lưu ý ; lẻ mua +500k bảo hành 1năm +500k
Thời Gian Bảo Hành
máy new chỉ bao acti ko bảo hành

____________________________
Tk Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
Agri 6421205297744 | đông a 0110564850
____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
đặt hàng vui lòng gọi
0796070707 (viêt) @ 0901797909 (Diễm)
14 kinh dương vương p13 Q6

phonegiasi.vn hotline 0943000999 c vân
https://www.facebook.com/bossiphonegiasi
www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com
www.iphonegiasi.net.vn @ www.iphonegiasi.com.vn