iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

0901797909 a hải <= khách tỉnh
01216070707 bé đẹp <= hcm
F5 giá mới 06 >08 /07/2017
iphone 7, 7+ 99%
7-32 thay vỏ đỏ 11.0
7-32 hồng zin 99% 11.2
7-32 trắng đen 99% 11.3
7-32 vàng zin_ 99% 11.3
____
7+32 thay vỏ đỏ 14.2
7+32 trắng đen_ 99% 14.5
7+32 hồng vàng 99% 14.5
____
7+128 jet zin 99% 16.1
7+128 trắng đen_ 99% 16.3
7+128 hồng vàng 99% 16.3
phụ kiện zin 800k
____________________________
iphone 7, 7 + tbh chưa acti
hàng chính hãng
7-32 hồng new 11.7
7-32 vàng trắng đen 11.9
____
7-128 đen_ new 13.8
7-256 vàng new 14.9
____
7+32 trắng đen_ new 15.2
7+32 vàng hồng new 15.2
____
7+128 jet new 16.9
7+128 trắng đen_ new 17.1
7+128 hồng vàng new 17.1
phụ kiện zin 800k
____________________________
6s 6sp tbh New chưa acti

hàng chính hãng
6s16 xám trắng 7500
6s16 hồng new 7700
6s16 vàng. new 7900
____
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9200
6s32 vàng. new 9400
6s64 hồng new 9600
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng. new 9200
phụ kiện 450k
____________________________
Pro 9.7 4G tbh chưa acti
hành chính hãng new
32 xám. new 12.0
32 vàng new 12.3
phụ kiện zin +450
____________________________
ip6 bảo hành pin +80
16 xám_ kxvx 4050
16 trắng kxvx 4050
16 vàng. kxvx 4250
____
16 xám_ vỏ thay 4550
16 trắng vỏ thay 4550
16 vàng. vỏ thay 4750
phụ kiện zin máy +450
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s lock
16 xám_ xấu phẩy ==
16 trắng xấu phẩy ==
16 hồng xấu phẩy ==
16 vàng. xấu phẩy ==
____________________________
iphone 6s ko mh -700
16 xám_ kxvx 5300
16 trắng kxvx 5300
16 hồng kxvx 5450
16 vàng. kxvx 5700
____
16 xám_ vỏ thay 5800
16 trắng vỏ thay 5800
16 hồng vỏ thay 5950
16 vàng. vỏ thay 6200
____
98% -400k
16 xám_ zin 99% 6250
16 trắng zin 99% 6250
16 hồng zin 99% 6400
16 vàng. zin 99% 6650
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 16g ko mh -1t3
16 xám_ kxvx 6900
16 trắng kxvx 6900
16 hồng kxvx 7100
16 vàng. kxvx 7300
____
16 xám_ vỏ thay 7400
16 trắng vỏ thay 7400
16 hồng vỏ thay 7600
16 vàng. vỏ thay 7800
____
98% -450k
16 xám_ zin 99% 7900
16 trắng zin 99% 7900
16 hồng zin 99% 8100
16 vàng. zin 99% 8300
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ vỏ thay 9600
64 vàng vỏ thay 9900
____
98% -450k
64 đen_ zin 99% 10.2
64 vàng zin 99% 10.5
phụ kiện zin máy +450
____________________________
5s16 bảo hành pin +80
16 kvt -400k
16 kxvx 2200
16 đen trắng vỏ thay 2450
16 đen trắng zin 99% 2600
____
16 kxvx 2300
16 vàng vỏ thay 2550
16 vàng zin 99% 2700
____________________________
iPad Pro 9.7 4G

32 đen_ 99% 11.0
32 vàng 99% 11.3
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7000
16 trắng likenew 7300
16 vàng likenew 7700
new +900k
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7500
16 trắng likenew 7700
16 vàng likenew 8000
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trặng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
không văn tay 99%
6 – 16gb 3700
6s 16gb 4900
6s 64gb 6700
6sp 16g 6200
____________________________
cụm ko văn tay ko mh
6 – 16gb 3000
6p 16gb 3300
6p 64gb 4400
6s 16gb 4100
6s 64gb 5900
6sp 16g 4900
____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản Mới
Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 <=> Sacomb 060151758218
đông Á 0110564850 <=> Agriba 6421205297744
ACB 239661619
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *