iPhone 7 cũ Quốc tế Đẹp Như Mới – Nguyên Bản tại iPhonegiasi.vn

0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá 150>200k
F5 cập nhật giá mới 12/1 = >15/1/2017
iphone 7
7- 32g 99% đen 12.5
ko phụ kiện
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng việt nam
6+ 16g 64g 128g gọi
6s 16g xám. trắng new 8.8
6s 16g vàng hồng new 8.8
6sp 16 xám. trắng new 10.6
6sp 16 hồng vàng new 10.6
6sp 64 xám,hồng new 12.9

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 5s giá rẻ ko bảo hành
màng hình hư -400k
16 xám. kxvx 2700
16 trắng kxvx 2700
16 vàng kxvx 2750
32 xám. kxvx 2950
32 trắng kxvx 2950
32 vàng kxvx 3000
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 6 16g ko lấy màn hình -650k
16 xám. kxvx 4600
16 trắng kxvx 4700
16 vàng kxvx 4900
____
16 xám. vỏ thay 5300
16 trắng vỏ thay 5400
16 vàng vỏ thay 5600
____
16 xám. vỏ zin 99% ==
16 trắng vỏ zin 99% ==
16 vàng vỏ zin 99% ==
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64g ko lấy màn hình -650k
64 xám. kxvx ==
64 trắng kxvx ==
64 vàng kxvx ==
____
64 xám. vỏ thay 6000
64 trắng vỏ thay 6100
64 vàng vỏ thay 6300
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 16g ko lấy màn hình -1350k
16 xám. vỏ thay 6700
16 trắng vỏ thay 6800
16 vàng vỏ thay ====
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 64g ko lấy màn hình -1350k
64 xám. vỏ thay 7700
64 trắng vỏ thay ====
64 vàng vỏ thay 8000
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 128g màn hình zin
ko lấy màn hình -1350k
128 xám. kxvx 7700
128 trắng kxvx 7700
____
128 xám. vỏ thay 8000
128 trắng vỏ thay 8000
____
128 xám. vỏ zin 99% 8400
128 trắng vỏ zin 99% 8400
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16g
16 xám. kxvx 6400
16 trắng kxvx 6400
16 hồng kxvx 6700
16 vàng kxvx 6700
____
16 xám. vỏ thay 7100
16 trắng vỏ thay 7100
16 hồng vỏ thay 7500
16 vàng vỏ thay 7500
____
16 xám. vỏ zin 99% 7600
16 trắng vỏ zin 99% 7600
16 hồng vỏ zin 99% 8000
16 vàng vỏ zin 99% 8000
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám. kxvx 8000
64 hồng kxvx 8300
____
64 xám. vỏ thay 8800
64 hồng vỏ thay 9100
____
64 xám. vỏ zin 99% 9200
64 hồng vỏ zin 99% 9500
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16g
16 xám. kxvx 7800
16 trắng kxvx 7800
16 hồng kxvx 8200
16 vàng kxvx 8200
____
16 xám. vỏ thay 8600
16 trắng vỏ thay 8600
16 hồng vỏ thay 9000
16 vàng vỏ thay 9000
____
16 xám. vỏ zin 99% 9000
16 trắng vỏ zin 99% 9000
16 hồng vỏ zin 99% 9500
16 vàng vỏ zin 99% 9500
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64g
64 xám. kxvx 10.3
64 hồng kxvx 10.6
____
64 xám. vỏ thay 11.1
64 hồng vỏ thay 11.4
____
64 xám. vỏ zin 99% 11.6
64 hồng vỏ zin 99% 11.9
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5000
______________________________
không văn tay
6- 16g 4600, 64g 5000
6+16g 5600, 64g 6500, 128g 6900
6s 16g 5800
6sp 16g 7200 64g 8700
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu