iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

0901797909 a hải <= khách tỉnh
01216070707 bé đẹp <= hcm
F5 giá mới 06 >08 /07/2017
iphone 7, 7+ 99%
7-32 thay vỏ đỏ 11.0
7-32 hồng zin 99% 11.2
7-32 trắng đen 99% 11.3
7-32 vàng zin_ 99% 11.3
____
7+32 thay vỏ đỏ 14.2
7+32 trắng đen_ 99% 14.5
7+32 hồng vàng 99% 14.5
____
7+128 jet zin 99% 16.1
7+128 trắng đen_ 99% 16.3
7+128 hồng vàng 99% 16.3
phụ kiện zin 800k
____________________________
iphone 7, 7 + tbh chưa acti
hàng chính hãng
7-32 hồng new 11.7
7-32 vàng trắng đen 11.9
____
7-128 đen_ new 13.8
7-256 vàng new 14.9
____
7+32 trắng đen_ new 15.2
7+32 vàng hồng new 15.2
____
7+128 jet new 16.9
7+128 trắng đen_ new 17.1
7+128 hồng vàng new 17.1
phụ kiện zin 800k
____________________________
6s 6sp tbh New chưa acti

hàng chính hãng
6s16 xám trắng 7500
6s16 hồng new 7700
6s16 vàng. new 7900
____
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9200
6s32 vàng. new 9400
6s64 hồng new 9600
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng. new 9200
phụ kiện 450k
____________________________
Pro 9.7 4G tbh chưa acti
hành chính hãng new
32 xám. new 12.0
32 vàng new 12.3
phụ kiện zin +450
____________________________
ip6 bảo hành pin +80
16 xám_ kxvx 4050
16 trắng kxvx 4050
16 vàng. kxvx 4250
____
16 xám_ vỏ thay 4550
16 trắng vỏ thay 4550
16 vàng. vỏ thay 4750
phụ kiện zin máy +450
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s lock
16 xám_ xấu phẩy ==
16 trắng xấu phẩy ==
16 hồng xấu phẩy ==
16 vàng. xấu phẩy ==
____________________________
iphone 6s ko mh -700
16 xám_ kxvx 5300
16 trắng kxvx 5300
16 hồng kxvx 5450
16 vàng. kxvx 5700
____
16 xám_ vỏ thay 5800
16 trắng vỏ thay 5800
16 hồng vỏ thay 5950
16 vàng. vỏ thay 6200
____
98% -400k
16 xám_ zin 99% 6250
16 trắng zin 99% 6250
16 hồng zin 99% 6400
16 vàng. zin 99% 6650
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 16g ko mh -1t3
16 xám_ kxvx 6900
16 trắng kxvx 6900
16 hồng kxvx 7100
16 vàng. kxvx 7300
____
16 xám_ vỏ thay 7400
16 trắng vỏ thay 7400
16 hồng vỏ thay 7600
16 vàng. vỏ thay 7800
____
98% -450k
16 xám_ zin 99% 7900
16 trắng zin 99% 7900
16 hồng zin 99% 8100
16 vàng. zin 99% 8300
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ vỏ thay 9600
64 vàng vỏ thay 9900
____
98% -450k
64 đen_ zin 99% 10.2
64 vàng zin 99% 10.5
phụ kiện zin máy +450
____________________________
5s16 bảo hành pin +80
16 kvt -400k
16 kxvx 2200
16 đen trắng vỏ thay 2450
16 đen trắng zin 99% 2600
____
16 kxvx 2300
16 vàng vỏ thay 2550
16 vàng zin 99% 2700
____________________________
iPad Pro 9.7 4G

32 đen_ 99% 11.0
32 vàng 99% 11.3
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7000
16 trắng likenew 7300
16 vàng likenew 7700
new +900k
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7500
16 trắng likenew 7700
16 vàng likenew 8000
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trặng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
không văn tay 99%
6 – 16gb 3700
6s 16gb 4900
6s 64gb 6700
6sp 16g 6200
____________________________
cụm ko văn tay ko mh
6 – 16gb 3000
6p 16gb 3300
6p 64gb 4400
6s 16gb 4100
6s 64gb 5900
6sp 16g 4900
____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản Mới
Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 <=> Sacomb 060151758218
đông Á 0110564850 <=> Agriba 6421205297744
ACB 239661619
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu