Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
sl giảm giá 50k 100k
F5 giá mới 18 > 20 /08/2017
iphone 6s new tbh chưa acti
16 xám_ new 7200
16 trắng new 7200
16 hồng new 7300
16 vàng new 7500
32 hồng new 8900
32 xám new 9000
____________________________
6s plus new tbh chưa acti
16 vàng new ==
16 vàng new ==
16 vàng new ==
phụ kiện fullbox 450k
____________________________
iphone 7 new tbh chưa acti
32g hồng new 10.8
32g đen_ new 11.0
32g trắng new 11.0
128 bóng new 13.0
____________________________
7 plus new tbh chưa acti
32g hồng new 14.1
32g trắng new 14.2
32g đen_ new 14.2
32g vàng new 14.2
____
128 bóng new 15.5
128 hồng new 16.0
128 đen_ new 16.0
pk fullbox 7, 7+ zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +80k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2200
16 vàng 95% xấu 2300
____
16 trắng xám tv 2550
16 vàng võ thay 2650
____
16 xám_ 99% ==
16 trắng 99% ==
16 vàng 99% ==
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 vàng xấu 4500
16 vàng thay vỏ 4950
____________________________
6s bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 5400
16 hồng 95% xấu 5500
16 vàng 95% xấu 5700
____
16 trắng xám tv 5800
16 hồng thay võ 5900
16 vàng. thay võ 6100
____
16 xám_ 98% 5800
16 trắng 98% 5800
16 hồng 98% 5900
16 vàng 98% 6100
16 hồng 99% 6200
____________________________
6s plus bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 7000
16 hồng 95% xấu 7200
16 vàng. 95% xấu 7400
____
16 trắng xám tv 7450
16 hồng thay võ 7650
16 vàng. thay vỏ 7850
____
98% -400
16 xám_ zin 99% 7900
16 trắng zin 99% 7900
16 hồng zin 99% 8100
16 vàng zin 99% 8300
____________________________
iphone 7 99%
98% – 500
32 thay vỏ đỏ 10.0
32 hồng zin 99% 10.3
32 đen_ zin 99% 10.5
32 vàng zin 99% 10.5
32 trắng zin 99% 10.5
____________________________
iphone 7plus 99%
xấu-300k
32g thay vỏ đỏ 13.2
32g hồng 98% 13.2
32g đen_ 98% 13.2
32g vàng 98% 13.2
32g trắng 98% 13.2
____
128 bóng 98% 14.8
128 hồng 98% 14.8
128 đen_ 98% 14.8
128 vàng 98% 14.8
128 trắng 98% 14.8
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock 16g màng hình lô
6s- trắng xám hồng 4000
6sp hồng 5000
____________________________
Cụm lock 16g
6s- trắng xám hồng 3700
6sp hồng 5000
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________
ipad 4 (4G)
16 trắng đen 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500
6- 3000
6s 4000
6s 5000
____________________________
máy lổi + màng lô
5s16 mất sóng : 1000
5s16 vàng hao pin : 1600
5s16 xám hư camera sau : 1800
6-16 xám lỗi wifi-cảm biến : 2800
6P16 iCloud-Mh đứt nét : 1600
____
6sp16 Trắng Hao pin : 4500
6sp16 Hồng lổi cam sau : 5000
6sp16 Xám kvt, hư cam trước : 4500
iPad4 16 Trắng Lổi Cam sau : 3300
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu